KARYAKARINI MEMBER LIST
आर्य समाज नोएड़ा, कार्यकारिणी सदस्य सूची

1. प्राधान – Shri M.L Sardana
2. मंत्री –  Shri Vijendra Kathpalia
3. कोषाध्यक्ष –  Shri Narender Sood
4. उप प्रधान –  Capt Ashok Gulati
5. उप प्रधान – Smt. Adarsh Bishnoi
6. उप प्रधान –  Shri Ravinder Seth
7. उप मंत्री – Shri Ravishanker Agrawal
8. उप मंत्री – 
9. आंतरिक लेखा परीक्षक –